myCANAL 5.5.31

myCANAL 5.5.31

player.canalplus.fr – Shareware –

Tổng quan

myCANAL là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi player.canalplus.fr.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của myCANAL là 5.5.31, phát hành vào ngày 12/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/12/2013.

myCANAL đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

myCANAL Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho myCANAL!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có myCANAL cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản